Afspraak bevestigd
U dient akkoord te gaan met de apple® herstellingsvoorwaarden.
OK